Asiantuntijahaastattelut

Tälle sivulle on tarkoitus koota kaasuautoiluun liittyvien asiantuntijoiden haastatteluja.

jussiGasumJussi Vainikka, Liiketoimintayksikön päällikkö, Gasum Oy

”Seuraava Gasumin kaasuntankkausasema Tampereen Lielahteen”

1. Moneen muuhun maahan verrattuna maa- ja biokaasu ovat Suomessa hinnaltaan erittäin kilpailukykyisiä liikennepolttoaineita. Osaatko arvioida miksi suomalaiset autoilijat ovat menneen 10 vuoden aikana niin ”varovasti” siirtyneet kaasuautoilijoiksi? 

Kaikki edellytykset kaasuajoneuvojen nopeaan yleistymiseen ovat todellakin tällä hetkellä olemassa. Tällä hetkellä ehkä suurin hidaste on tiedonpuute, toki edelleen alueesta ja ajoneuvotarpeesta riippuen myös asemaverkosto ja ajoneuvotarjonta rajoittavat kasvua. Kuten sanottu, lähtökohdat ovat kuitenkin tällä hetkellä hyvät ja ajoneuvomäärät voivat kasvaa nopeastikin.

2. Biokaasun tuotantokapasiteetti ylittää tällä hetkellä sen kysynnän liikennepolttoaineena. Onko biokaasua mahdollista ostaa esimerkiksi kotitankkauskäyttöön, asunnon lämmitykseen tai vaikkapa ravintolayrityksen käyttöön? 

Kyllä (varauksin), tätä mahdollisuutta kannattaa kysyä Gasum Energiapalveluiden kautta.

3. Biokaasua syötetään kaasuverkkoon tällä hetkellä Kouvolassa ja Espoossa. Mihin tulee seuraava biokaasua liikennepolttoaineeksi jalostava laitos, joka syöttää kaasua kansalliseen kaasuverkkoon ja millä aikataululla se valmistuu?

Seuraava laitos valmistuu Lahteen vuoden 2014 aikana, Kujalan Kompostin yhteyteen. Kujalan jätekeskuksen alueelle rakennettava laitos tulee olemaan toistaiseksi Suomen suurin biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitos, joka tuottaa jopa 50 GWh biokaasua vuodessa.

4. Onko näköpiirissä joitain uhkakuvia, jotka voivat vaikuttaa kaasujen liikennekäyttöä vähentävästi?

Oletusarvoisesti puhtaan liikenteen toimintaedellytykset joko säilyvät nykyisellään tai paranevat tulevaisuudessa.

5. Onko näköpiirissä vastaavasti joitain muutoksia, jotka voivat merkittävästi vauhdittaa kaasuautoilun lisääntymistä Suomessa?

Yleisesti kaasuautoilun maailmanlaajuinen yleistyminen edesauttaa ajoneuvotarjonnan lisääntymisessä entisestään ja esimerkiksi EU:n vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden infrastruktuuridirektiivi (nyt luonnosvaiheessa) voi kiihdyttää asemaverkoston rakentumista.
LNG ja biokaasun kryogeeninen jalostustekniikka tulevat merkittävästi parantamaan asemaverkoston rakentamisedellytyksiä nykyisen kaasuverkoston ulkopuolella.
Raskaan kaluston osalta LNG ja markkinoille tuloillaan oleva dual-fuel tekniikka ovat myöskin merkittäviä tekijöitä, jatkossa myös pitkän matkan logistiikkakuljetukset voidaan hoitaa ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti kaasulla.

6. Mikä on biokaasun osuus tankkausasemilla myydystä liikennekaasusta (ja/tai myyntitapahtumista)?

Yli kolmannes – asiakaskuntamme on kustannustietouden lisäksi hyvin ympäristötietoista.

7. Mitkä tankkausasemat myyvät eniten kaasua ja onko joku asemista sellainen, että biokaasun osuus myynnistä on selvästi korkeampi kuin muilla asemilla?

Asemien myyntimäärissä on luonnollisestikin eroa, biokaasun osuus jakautuu kuitenkin melko tasan asemittain.

8. Gasum on luvannut vuosittain rakentaa uusia kaasuntankkausasemia.
Onko tälle vuodelle budjetoitu varoja uusien asemien rakentamiseen ja mihin ne mahdollisesti rakennetaan ja millä aikataululla?

Asemaverkostoa kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti ja toki tällekin vuodelle (ja tuleville vuosille) on oma verkoston rakentamissuunnitelma olemassa. Olemme omaksuneet tavan julkistaa uudet asemahankkeet vasta siinä vaiheessa, kun tonttineuvottelut ja lupatekniset reunaehdot on saatu varmistettua. Tämän vuoksi tässä vaiheessa voidaan julkistaa vain Tampereen Lielahden asemahanke, joka laitetoimituksista riippuen valmistuu Q3-2014 aikana. Seuraavien asemahankkeidemme osalta myös kaasuverkoston ulkopuoliset kohteet ovat mahdollisia.

Haastattelu on julkaistu 14.2.2014. Kuva: Pekka Kokko.