Mitä on biokaasu

Biokaasua syntyy kun mikrobit hajottavat orgaanista materiaalia hapettomissa olosuhteissa. Kaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Luontaisesti biokaasua syntyy esimerkiksi soissa ja järvien pohjamudassa.

Biokaasua voidaan tuottaa sulkemalla eloperäisiä aineksia ilmatiiviisiin säiliöihin,  biokaasureaktoreihin. Biokaasun tuotantoon käy lähes kaikki biohajoava materiaali. Maatiloilta saadaan raaka-aineiksi mm. lantaa, kasvijätteitä ja erikseen biokaasutuotantoa varten viljeltyjä energiakasveja. Lisäksi biokaasua voidaan tuottaa biojätteistä, puhdistamo- ja saostuskaivolietteistä sekä teollisuusyritysten biohajoavista sivuvirroista. Myös kaatopaikoilta kerätään talteen biokaasua.