Biokaasu on kotimaista

Yksi liikennebiokaasun eduista on se, että sitä voidaan tuottaa paikallisesti paikallisiin tarpeisiin. Sen käyttö vähentää öljyriippuvuutta ja lisää paikallista työllisyyttä ja synnyttää uudenlaista energiaosaamista. Liikennebiokaasun hinta ei ole riippuvainen maailman taloustilanteesta.

Useissa maissa liikennebiokaasun tuotanto pohjautuu jätteiden hyväksikäyttöön. Biokaasuprosessia voidaan tehostaa ja ohjailla käyttämällä energiakasveja. Hyvin organisoitu energiakasvituotanto ei kilpaile elintarviketuotannon kanssa vaan se on osana kestävää viljelykiertoa. Energiakasvituotanto lisää maaseudun elinvoimaisuutta ja luo uudenlaista yrittäjyyttä.

Gasumin markkinoimalle biokaasulle on myönnetty Avainlippu-tunnus, koska biokaasun raaka-aineet ovat kotimaisia ja sen valmistus tapahtuu Suomessa. Gasumin myymä biokaasu valmistetaan Kouvolassa sijaitsevan Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitoksessa ja sen raaka-aineina käytetään alueen jätevesilietteitä, kerättyjä biojätteitä ja energiakasveja. Biokaasu vastaa laadultaan ja käyttöominaisuuksiltaan maakaasua.

Suomessa on tälläkin hetkellä kymmeniä muitakin biokaasulaitoksia, joissa syntyy käyttökelpoista liikennebiokaasun raaka-ainetta. Lähes kaikki biokaasulaitosten kaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa, vaikka se kannattaisi jalostaa liikennepolttoaineeksi. Biokaasureaktoreissa syntyvä raakabiokaasu sisältää noin 60-70 prosenttia metaania ja loppuosa on pääosin hiilidioksidia. Jotta sitä voidaan käyttää liikennepolttoaineena, tulee sen hiilidioksidipitoisuutta vähentää.

Alla kuva Kymen Bioenergian kaasunjalostuslaitoksesta, jossa biokaasureaktorin raakabiokaasu puhdistetaan ja jalostetaan liikennekäyttöön soveltuvaksi. Menetelmä perustuu vesipesuun, jossa raakabiokaasun hiilidioksidi liukenee veteen kun kaasu pumpataan korkean vesisäiliön läpi.