Biokaasu on puhdasta

Biokaasulla ajettaessa auton pakokaasut sisältävät 20-25 % vähemmän hiilidioksidia kuin bensiinillä ajettaessa. Hiukkaspäästöjä ei ole lainkaan ja useimpien päästökomponenttien määrä vähenee yli 90%:lla siirryttäessä dieselistä ja bensiinistä biokaasun käyttöön.

Biokaasulla on kaikista liikennepolttoaineista alhaisimmat kasvihuonekaasupäästöt. Biokaasua käytettäessä vähenevät kasvihuonekaasupäästöt jopa yli 95%.

Biokaasu ei voi pilata vesistöjä, koska ilmaa kevyempänä kaasuna se mahdollisen vuodon sattuessa karkaa taivaan tuuliin. Biokaasun siirtoon ei  liity ympäristöriskejä.

Biokaasun tuotannossa syntyneet sivutuotteet voidaan hyödyntää lannoitteena maatalous- ja puutarhatuotannossa. Näin päästään todelliseen ravinteiden ja energian kiertoon.

Biokaasu on myös moottoriystävällistä, koska puhtaana polttoaineena se ei karstoita moottoria. Moottoriöljy pysyy puhtaampana kuin nestemäisillä polttoaineilla ajettaessa. Kaasu ei myöskään huuhtele öljyä pois sylinterin seinämiltä, jolloin voitelu tehostuu ja moottorin kuluminen on vähäisempää.

 Kuvassa Helsingin Bussiliikenne Oy:n kaasutoiminen linja-auto Helsingin Rautatientorilla. Metaanin puhdas palaminen tekee maa- ja biokaasusta vähäpäästöisen ja etenkin kaupunkiliikenteeseen hyvin soveltuvan polttoaineen. Pääkaupunkiseudulla on liikenteessä noin 50 kaasubussia, joista osa on kulkenut Espoon Suomenojan vedenpuhdistamon biokaasulla joulukuusta 2012 alkaen.