Biokaasu on uusiutuvaa

Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita.  Sitä voidaan tuottaa paikallisesti oman alueen biohajoavista jätteistä ja raaka-aineista. Biokaasun raaka-aineena käytetään muun muassa biojätettä, yhdyskuntien ja teollisuuden jätevettä, kaatopaikkakaasua ja maatalouden jätteitä. Pääosa raaka-aineista on tuotettu tai viljelty edellisenä vuonna tai muutaman vuoden sisällä ja biokaasua käytettäessä raaka-aineisiin sitoutunut hiili vapautuu takaisin ilmakehään. Liikennebiokaasu on hiilineutraali polttoaine, jota voidaan tuottaa joka paikassa kysynnän mukaan.

Gasumin markkinoimalle biokaasulle on ensimmäisenä liikennepolttoaineena Suomessa myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki. Gasumin biokaasu täyttää Joutsenmerkille asetettavat tiukat kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.