Biokaasun edut

Biokaasutuotannossa yhdistyy energian tuotanto, ympäristöystävällinen jätehuolto ja ravinteiden kierrätys. Kun biokaasu hyödynnetään liikennepolttoaineena, saadaan sen edut hyödynnettyä täysimääräisesti. Biokaasu on ilmaston kannalta ylivoimainen ajoneuvopolttoaine, koska kaikista biopolttoaineista (biojätteistä valmistetulla) biokaasulla saavutetaan suurimmat CO2- ja ilmansaastepäästöjen vähennykset.