Metaanitalous mahdollistaa vaiheittaisen siirtymisen uusiutuvaan energiaan

BIOGASaddKansainvälinen energiajärjestö (International Energy Agency, IEA) on esittänyt ihmiskunnan olevan matkalla kaasujen kultaiselle kaudelle, jossa entistä suurempi osa ihmiskunnan energiatarpeesta tyydytetään fossiilisella metaanilla. Suurin muutoksen aiheuttaja on vesisärötyksellä saatava liuskekaasu, jonka lisääntynyt saatavuus on laskenut maakaasun hintaa etenkin Pohjois-Amerikassa. Eri puolilla maailmaa on käynnissä nesteytetyn maakaasun infrastruktuurin laajentaminen: nesteytyslaitoksia, terminaaleja, rahtialuksia ja tankkausasemia rakennetaan kiihtyvällä vauhdilla.

Vaikka maakaasu tuottaa palaessaan vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin öljy ja hiili, on kyseessä fossiilinen polttoaine, jonka käyttö siirtää maakerroksiin varastoitunutta hiiltä ilmakehään. Maakaasun lisääntyvä käyttö, laajentuva infrastruktuuri ja kansainvälinen kauppa luovat kuitenkin uusia mahdollisuuksia myös uusiutuvalle metaanille, sillä eri lähteistä peräisin olevaa metaaniahan voidaan siirtää samassa verkossa.  Uusiutuvaa metaania voidaan tuottaa ainakin kolmella eri tavalla:

A) biokaasuprosessilla, jossa mädätetään eloperäistä jätettä.  Mädätysteknologia on tunnettu pisimpään ja sitä on hyödynnetty jo vuosituhansien ajan. Yksi viimeisimmistä edistysaskeleista on se, että nykyisin myös runsaasti ligniiniä sisältäviä raaka-aineita kuten olkea, voidaan esikäsittelyn jälkeen käyttää biokaasuprosessin raaka-aineena. Saksalainen VERBIO on rakentanut useita oljen mädätykseen erikoistuneita laitoksia.

B) kaasuttamalla puuperäistä jätettä sekä metanoimalla syntynyttä kaasua. (Metanointi on prosessi, jossa vety reagoi hiilidioksidin kanssa korkeassa paineessa ja lämpötilassa katalyytin läsnä ollessa. Reaktion lopputuotteena on metaani.) Maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan puuraaka-aineetta käyttävä synteettistä biokaasua (Bio-SNG tai mieluummin SBG) tuottava laitos avattiin toissa päivänä (12.3.2014) juhlallisin menoin Göteborgissa. Tuo GoBiGas nimeä kantavan laitoksen on tarkoitus tuottaa biometaania liikennekäyttöön. Kun ensimmäisen vaiheen laitos (20 MW) saadaan täyteen vauhtiin sitä on tarkoitus laajentaa toisessa vaiheessa 80-100 MW tehoon.

C) tuuli- tai aurinkosähköllä elektrolyyttisesti tuotettua vetyä metanoimalla. (Power to gas) Uusiutuvan sähkön muuttaminen metaaniksi (e-kaasuksi) on uudehko innovaatio ja ensimmäinen teollisen mittakaavan laitos avattiin Saksan Werltessä kesällä 2013. Power–to-gas -teknologian vahvuutena on se, että sillä voidaan yhdistää kaasu- ja sähköverkot. Uusiutuvan sähkön tuottamisen yksi keskeinen haaste on tuotannon keskeytyminen ja ajoittaisuus tuuli- ja aurinko-olosuhteiden vaihdellessa. Tuotantohuippujen aikaan uusiutuva sähköenergia voidaan ”säilöä” kaasumaiseen muotoon. Ja kaasuverkkohan voi varastoida melkoisen määrän energiaa. Sähkön sisältämän energian varastointi kaasumaiseen muotoon on kiinnostava vaihtoehto, koska meillä ei ole kovin montaa ”siltaa” eri energiasektoreiden välillä.

, , , , , , , , ,

Comments are closed.