Uusiutuvaa metaania metsäteollisuuden jätteistä ja tuulesta

Osallistuin kesäkuussa Göteborgissa järjestettyyn Euroopan kaasuautoiluyhdistyksen konferenssiin. Matkan aikana tapasin useita kiinnostavia henkilöitä ja sain ajantasaista tietoa käynnissä olevista kehityshankkeista. Tässä kirjoituksessa keskityn biokaasun tuotantoon ei-perinteisillä menetelmillä.

Tällä hetkellä lähes kaikki uusiutuva metaani tuotetaan mädättämällä eloperäisiä raaka-aineita. Uusiutuvaa metaania voidaan tuottaa mädätysteknologian lisäksi myös metanoimalla vetykaasua ns. Sabatier-reaktion mukaisesti. Prosessissa tarvittavaa vetyä saadaan joko tuottamalla synteesikaasua (vedyn ja hiilimonoksidin seosta) epätäydellisellä palamisreaktiolla (terminen kaasutus) tai elektrolyysillä eli hajottamalla vettä vedyksi ja hapeksi sähkövirran avulla. Molemmat menetelmät avaavat uusia väyliä kaasuautoilun kehitykselle Euroopassa.

Synteettistä biokaasua metsäteollisuuden sivuvirroista

Tällä hetkellä Ruotsin Göteborgissa rakennetaan maailman suurinta synteettisen biokaasun tuotantoyksikköä, jonka on tarkoitus tuottaa uusiutuvaa metaania metsäteollisuuden sivuvirroista termisellä kaasutuksella. Menetelmän hyödyntämisestä on eri maissa vuosien kokemus, mutta rakenteilla oleva laitos on tähän asti suurin. Tavoitteena on, että 65 % puupohjaisen biomassaan sisältämästä energiasta saataisiin metaaniksi ja että kokonaisenergiasaanto olisi yli 90 %. Ensimmäisessä vaiheessa GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) tuottaa noin 0,2 TWh biokaasua, joka on tarkoitus hyödyntää nimenomaan liikennekäytössä. Vuoteen 2016 mennessä laitoksen tuotantokapasiteetti on tarkoitus kasvattaa tasolle 1,0 TWh. Tuo kaasumäärä riittäisi 80 000-100 000 kaasutoimisen henkilöauton vuotuiseen käyttöön. Projektinjohtaja Åsa Burmanin mukaan projekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja laitoksen koekäyttö  on tarkoitus aloittaa elo-syyskuun aikana. Lisää aiheesta: http://www.gobigas.se

Myös Suomessa suunnitellaan synteettisen biokaasun tuotantoa, sillä Gasum, Helsingin Energia ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy selvittävät biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamista Joutsenoon. Jalostamo tuottaisi sellutehtaan puunhankinnan sivuvirroista (metsähakkeesta ja kuoresta) biokaasua, joka siirrettäisiin kaasuverkon avulla mm. Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitokselle. Käynnissä on paraikaa ympäristövaikutusten arviointi ja laitos valmistuu aikaisintaan vuonna 2016.  Suunnitellun jalostamon tuotantoteho olisi 200 MW ja tuotettu kaasumäärä 1,6 TWh/a.

 Uusiutuvaa metaania tuulienergian avulla

Saksalainen Audi esitteli uuden kaasutoimisen henkilöautomallin Audi A3 Sportback g-tron, joka tulee Ruotsin markkinoille vielä tämän vuoden aikana. Auton monien teknisten yksityiskohtien (mm. ultrakevyet kaasutankit ja elektroninen paineensäädin) lisäksi kiinnostavaa on se, että Audi on kehittänyt autonvalmistuksen rinnalle oman lähes hiilineutraalin polttoainetuotantoketjun. Menetelmä perustuu veden pilkkomiseen
tuulisähkön avulla, minkä jälkeen syntynyt vety metanoidaan läheisestä biokaasulaitoksesta sivutuotteena saatavan hiilidioksidin avulla metaaniksi. Järjestelmä siis mahdollistaa tuulisähkön energian muuntamisen metaaniksi, jota voidaan varastoida kaasuverkostoon. Kesäkuun lopussa Saksan Werltessä avattiin ensimmäinen Audin ”e-kaasua” tuottava (power-to-gas-) laitos, joka pystyy tuottamaan uusiutuvaa tuulimetaania peräti 1500 Audi A3 Sportback g-tronin käyttöön (15 tkm vuotuisella ajomäärällä). Alla on kaaviokuva Audin tuulimetaanin tuotantoprosessista, jossa hyödynnetään sekä sähkö- että kaasuverkkoa. Vastaava prosessi voidaan toteuttaa aurinkosähkön avulla, jolloin lopputuotetta voidaan kutsua aurinkometaaniksi. Kuvan lähde: Audi.

, , , , , , , , , , ,

Comments are closed.