Vuosi 2014 oli merkittävä Suomen kaasuautoilun kehitykselle

Maamme liikennebiokaasun tuotantokapasiteetti kasvoi moninkertaiseksi, sillä vuoden 2014 aikana käynnistettiin neljä uutta biokaasun jalostuslaitosta. Uudet laitokset ovat Joutsan Ekokaasu Oy:n, Jepuan Biokaasu Oy:n, Lahdessa sijaitseva Labio Oy:n biokaasulaitos Lahdessa ja Kalmarin maatilan toinen jalostamo. Kaikissa uusissa laitoksissa jalostus perustuu vesipesutekniikkaan. Suomen nykyiset biokaasujalostamot pystyisivät tuottamaan biometaania jopa 10 000 henkilöauton tarpeisiin.

Myös uusia tankkausasemia saatiin vuoden 2014 aikana Joutsaan, Uudenkaarlepyyn Jepualle sekä Tampereelle toinen tankkausasema. Erityisen kiinnostava on Jepuan tankkausasema, sillä siellä on käytössä kolme tankkauskonttia, joilla jalostettua biokaasua siirretään Snellmanin Lihanjalostus Oy:n tehtaalle Pietarsaareen. Kaasu käytetään ensimmäisessä vaiheessa tehtaan lämmitykseen ja prosessihöyryn tuotantoon. Kontit mahdollistavat jalostetun biokaasun siirtämisen paineistettuna tytärtankkausasemille. Myönteistä kehitystä oli myös Mäntsälän Sähkön siirtyminen biokaasun myyjäksi syyskuun alusta alkaen. Aiemmin Mäntsälän Sähkön kaasuntankkausasemalta sai ainoastaan maakaasua.

Lokakuun lopussa 2014 EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin ”Vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden infrastruktuuridirektiivi” (2014/94/EU). Se edellyttää tankkausverkoston luomisen liikenteen vähäpäästöisimmille käyttövoimille eli uusiutuvalle sähkölle, vedylle ja metaanille. Kaikkien jäsenmaiden on kahden vuoden sisällä saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomen kaasuntankkausverkoston osalta direktiivi tarkoittaa tuntuvaa lisäystä asemien määrään.

Vaasan kaupunginhallitus teki helmikuussa sopimuksen Stormossen Oy:n kanssa biokaasun toimituksesta ja samalla päätti 12 biokaasubussin hankinnasta liikennöitsijän käyttöön leasing-sopimuksella. Nykyisen suunnitelman mukaan biokaasujalostamo ja biokaasun tankkausasema valmistuvat Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen syksyllä 2015. Toivottavasti muutkin kunnat ottavat oppia Vaasan esimerkistä, sillä uusiutuvan polttoaineen tuottaminen paikallisista jätteistä on nerokas konsepti, sillä tällöin polttoainerahat jäävät omaan kuntaan ja tuovat työtä ja toimeentuloa paikallisille toimijoille.

Tehdasvalmisteisten kaasutoimisten ajoneuvojen valikoima Suomessa laajeni merkittävästi kun markkinoille tulivat mallit Skoda Octavia G-Tec, Skoda Citigo G-Tec, Audi A3 G-tron ja Volkswagen Golf TGI. Lisäksi Mercedes-Benz esitteli uudet kaasuversiot (NGD) mallisarjoissa B ja E. Myös Seat toi Suomen markkinoille Seat Miin kaasuversion. Ja edelleenhän minkä vain auton voi jälkiasennuksella muuntaa myös kaasutoimiseksi.

Menneen vuoden aikana tehtiin päätökset nesteytetyn maakaasun eli LNG:n terminaalien rakentamisesta Poriin, Kotkaan ja Tornioon. Hankkeiden pääpaino on LNG:n toimittaminen ensisijaisesti meriliikenteen ja teollisuuden käyttöön, mutta on mahdollista, että myöhemmin LNG:tä saadaan myös tieliikenteen tarpeisiin.

Tankkaaminen tuli mahdolliseksi pankki- ja luottokorteilla kaikilla Gasumin omistamilla asemilla. Tämä pieni parannus palvelee esimerkiksi kaasuajoneuvolla liikkuvia turisteja tai auton vuokraajia, jotka tankkaavat kaasua satunnaisesti.

Lopuksi täytyy todeta, että kaasuautoilu ei ole mikään suomalainen erikoisuus, vaan maailmalla nopeasti kasvava trendi. Viime vuoden aikana rikkoutui 20 miljoonan kaasuauton raja maailmassa. Euroopassa on kaasuautoja noin kaksi miljoonaa. Myös biokaasun eli uusiutuvan metaanin käyttö lisääntyy ja leviää uusille alueille. Viime vuonna biokaasun liikennekäyttö aloitettiin tai sen käyttöönotosta tehtiin päätös Euroopassa seuraavissa maissa: Tanska, Puola, Slovakia, Kroatia ja Irlanti. Todennäköisesti myös Italiassa, jossa on eniten kaasuautoja Euroopassa, alkaa tänä tai ensi vuonna liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu.

, , , , , , , , , , ,

Comments are closed.