Yritykset siirtyvät biokaasuautoihin

Viime viikkoina on ollut uutisia siitä, että yhä useammat yritykset siirtyvät biokaasun käyttöön omissa jakelu- ja työsuhdeajoneuvoissaan. Kesko ilmoitti hiljattain hoitavansa juuri avatun nettikauppansa kuljetuksia pääkaupunkiseudulla maa- ja biokaasulla. Samoin Itella tiedotti hankkineensa 25 uutta Suomessa muunnettua Nissan Qashqai 1.6 CNG -biokaasuautoa. Itellan biokaasuautot tulevat postinjakeluun pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan, Kotkaan ja Haminaan. Itellan tavoitteena on kasvattaa vaihtoehtoajoneuvojen osuus 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Monella suomalaisella yhteisöllä ja yrityksellä on ISO 14001 laatustandardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka edellyttää organisaatiota määrittämään ympäristöpäämääränsä ja -tavoitteensa, sekä johtamisjärjestelmän, jolla nämä tavoitteet saavutetaan. Monen toimijan ympäristötavoitteena on muun muassa hiilidioksidikuormituksen vähentäminen. Tällaisille yhteisöille ja yrityksille siirtyminen biokaasun käyttöön tarjoaa helpon ja taloudellisesti mielekkään keinon hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Suomessa on myös joukko kaupunkeja, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan komission Covenant of Mayors –sitoumuksen, jonka mukaan ne  vähentävät hiilidioksidipäästöjään EU:n energiapolitiikassa asetettuja tavoitteita enemmän ja edistävät uusiutuvan energian käyttöä sekä energiatehokkuutta. Covenant of Mayors -sitoumuksen allekirjoittaneet kunnat ovat Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa, jotka kaikki tavoittelevat sitoumuksen mukaisesti yli 20 prosentin päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi meillä on joukko hiilineutraaliutta tavoittelevia kuntia, joiden kunniahimoisena tavoitteena on yltää 80 % päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä. Merkittävimmät toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ovat siirtyminen uusiutuvaan energiaan, kaukolämmön laajentaminen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.

Miten paljon hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää vaihtamalla bensiinistä biokaasuun? Ruotsin Vägverket ja Naturvårdsverket käyttävät laskelmissaan CO2-päästövähentymää 93 % silloin kun bensiinistä siirrytään biokaasun käyttöön. Saksan energiaviranomainen DENA on käyttänyt laskelmissaan vastaavana lukemana 97 %:n hiilidioksidipäästövähentymää, kun puhutaan polttoaineen koko elinkaaren (well-to-wheel) päästöistä. Joissain eurooppalaisissa tutkimuksissa on päädytty jopa yli 100 prosentin vähentymään, sillä käytettäessä biokaasun raaka-aineena esimerkiksi naudan lietelantaa, voidaan välttää metaanin vapautuminen avoimista lietesäiliöistä ja lisäksi tulee vielä liikennekäytössä saavutettava merkittävä päästövähentymä. (Kuva: Itella Oy)

Näillä yrityksillä ja yhteisöillä on jo bio- ja maakaasutoimisia ajoneuvoja:
A2B, Ammattiopisto Lappia, Autoliike Keijo Lehtonen Oy, Bassoradio, Biokymppi Oy, Carelian Limorent, CNG House Oy, Eerola yhtiöt Oy, Envor Biotech Oy, Fin Gas Auto Oy, Gasum Oy, Haapajärven ammattiopisto, Haminan Energia Oy, Helsingin Bussiliikenne Oy, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin Taksipalvelu Oy, Ilmatieteenlaitos, Ilmavoimat, Itella, Joutsan Ekokaasu Oy, Jyväskylän yliopisto, Kesko, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Kouvolan Ajokoulutuskeskus, Kouvolan kaupunki, Kuljetusliike Laurinen Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Lempäälän Lämpö Oy, Liikkuva Poliisi, Metener Oy, Metos Oy, Perinneleikit ry, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Rajavartiosto, Sita, Suomen Bioauto Oy, Suomen Lähikaasu Oy, Svarfvarsin luomutila, Taksi Mäkinen Oy, Taksikuljetus Oy, Tampereen Tappara, TDC Hosting Oy, Terra Gas Finland Oy, Tulli, Your Special Delivery Service.

Jos yrityksesi ajaa jo kaasulla, mutta nimi puuttuu listalta, laita palautetta tulemaan, niin täydennän listaa!

 

, , , , , , , ,

Comments are closed.