Entä maakaasu

Maakaasu on puhdas polttoaine ja sen käyttäminen vähentää huomattavasti liikenteen ympäristöhaittoja. Esimerkiksi hiukkaspäästöjä ei maakaasua käytettäessä synny lainkaan. Hiilidioksidipäästötkin vähenevät noin 25 % siirryttäessä bensiinistä maakaasuun.

Arviot maakaasun riittävyydestä ovat muuttuneet viime vuosina huomattavasti ekstraktiotekniikan kehityttyä.  Nyt kun ns. liuskekaasu voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin, uskotaan maakaasuvarojen riittävän vähintään 100 vuotta eli siis paljon pitempään kuin öljyä riittää.