Kaasuauto

Kaasuautolla viitataan tällä sivustolla ajoneuvoon, joka käyttää polttoaineena maakaasua tai biokaasua. Molemmat poltoaineethan ovat käytännöllisesti katsoen lähes puhdasta metaania, mutta polttoaineiden syntytapa on vain erilainen. Useimmiten kaasuauto on kaksipolttoainejärjestelmällä varustettu ns. bi-fuel -ajoneuvo, jossa voidaan käyttää sekä metaania että bensiiniä.

HUOMIO:

Useissa maissa liikennekäyttöön myydään myös nestekaasua, joka koostuu propaanista ja butaanista. Nestekaasun käyttö edellyttää siihen tarkoitettujen kaasulaitteiden asentamista ajoneuvoon. Nestekaasutoimiseen ajoneuvoon ei voi tankata maakaasua, eikä vastaavasti metaanitoimiseen ajoneuvoon voi tankata nestekaasua. Nestekaasusta käytetään useissa maissa lyhennettä LPG . Nestekaasuajoneuvojen kaasujärjestelmässä on huomattavasti alhaisempi paine kuin metaanitoimisten ajoneuvojen kaasujärjestelmässä. Suomessa nestekaasun käyttö henkilöauton polttoaineena on kielletty. Ostettaessa kaasutoimista ajoneuvoa ulkomailta on varmistettava tarkoin kumpaa kaasua autoon tankataan.