Suurimmat haasteet

Kaasutoimisten autojen käyttöönottoa hidastaa vielä melko harva tankkausverkosto. Kaasuajoneuvokannan lisääntyessä myös polttoaineen tarjonta kasvaa. Gasumin suunnitelmissa on rakentaa 30 tankkausaseman verkosto. Näiden lisäksi maakaasuverkoston ulkopuolelle on nousemassa biokaasun tankkausasemia.

Toinen keskeinen rajoite on useiden kaasuautomallien pieni toimintasäde. Monen automallin kaasusäiliöihin mahtuu vain noin 250-400 kilometrin polttoaineet. Nämä ajoneuvot ovat useimmiten bi-fuel -tyyppiä, joten kaasun loputtua matkaa voi jatkaa bensiiniä käyttäen. Jotkut asennuttavat autoihinsa yhden tai useamman lisäkaasusäiliön, jolloin toimintasäde kasvaa. Haittapuolena on se, että  kaasusäiliöt ovat tilaavieviä ja ne vähentävät auton lastauskapasiteettia ja tavaratilaa. Uusien automallien suunnittelussa kaasusäiliöt sijoitetaan auton alustaan, jolloin tavaratilaa on normaalin henkilöauton tavaratilan verran. Osassa automalleista varapyörä on korvattu renkaanpaikkauspullolla, jolloin varapyörän paikalle on saatu kaasusäiliö.