Maakaasun koostumus

Maakaasu on tavallisesti lähes kokonaan metaanista (CH4) koostuva fossiilinen polttoaine, joka on syntynyt ajan saatossa kun eloperäistä ainetta on jäänyt hapettomiin olosuhteisiin. Maakaasussa on lisäksi pieniä määriä etaania, propaania, butaania, pentaania sekä muita raskaampia hiilivetyjä ja toisinaan typpeä ja heliumia.  Maakaasua saadaan maakaasu- ja öljylähteistä, jotka ovat onkaloita maankuoressa maalla tai merellä. Maaperästä saatava maakaasu puhdistetaan maakaasunjalostuslaitoksessa, jossa siitä poistetaan kaikki muu kuin metaani.

Gasumin markkinoima maakaasu tulee Venäjältä Länsi-Siperiasta Jamburgin ja Urengoin maakaasukentiltä, noin 3300 kilometrin päästä Suomen rajalta.