Yritykset siirtyvät biokaasuautoihin

Viime viikkoina on ollut uutisia siitä, että yhä useammat yritykset siirtyvät biokaasun käyttöön omissa jakelu- ja työsuhdeajoneuvoissaan. Kesko ilmoitti hiljattain hoitavansa juuri avatun nettikauppansa kuljetuksia pääkaupunkiseudulla maa- ja biokaasulla. Samoin Itella tiedotti hankkineensa 25 uutta Suomessa muunnettua Nissan Qashqai 1.6 CNG -biokaasuautoa. Itellan biokaasuautot tulevat postinjakeluun pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan, Kotkaan ja Haminaan. Itellan tavoitteena […]

Continue Reading

Ohjeet kaasuauton maahantuontiin Ruotsista

Oletko harkinnut käytetyn kaasuauton hankintaa, mutta kotimainen valikoima ja hinnat eivät miellytä? Vai onko oma maahantuontisuunnitelma kariutunut liian moneen epävarmuustekijään? Nyt on omatoimista maahantuontia suunnittelevalle tehty käytännönläheinen 10-sivuinen opas, jonka avulla voit välttää monta karikkoa.  Opas antaa vinkkejä muun muassa autotarjontaan tutustumiseen, autoveron arviointiin, turvalliseen kaupankäyntiin ja paperisodan hoitamiseen. Opas on maksuton. Ruotsi on kiinnostava […]

Continue Reading

Uusiutuvaa metaania metsäteollisuuden jätteistä ja tuulesta

Osallistuin kesäkuussa Göteborgissa järjestettyyn Euroopan kaasuautoiluyhdistyksen konferenssiin. Matkan aikana tapasin useita kiinnostavia henkilöitä ja sain ajantasaista tietoa käynnissä olevista kehityshankkeista. Tässä kirjoituksessa keskityn biokaasun tuotantoon ei-perinteisillä menetelmillä. Tällä hetkellä lähes kaikki uusiutuva metaani tuotetaan mädättämällä eloperäisiä raaka-aineita. Uusiutuvaa metaania voidaan tuottaa mädätysteknologian lisäksi myös metanoimalla vetykaasua ns. Sabatier-reaktion mukaisesti. Prosessissa tarvittavaa vetyä saadaan joko tuottamalla synteesikaasua […]

Continue Reading

Johtavat liikennebiokaasumaat

Useissa maissa on biokaasun liikennekäyttöä alettu edistää poliittisin päätöksin. Biokaasun liikennekäyttöä ja sen tunnettuutta on edistetty muun muassa verohelpotuksilla, tiedotus- ja koulutuskampanjoilla sekä ajoneuvokonversioihin ja tankkausinfrastruktuuriin kohdennetuilla investointituilla. Myös biokaasun tarjontaa on varmistettu luomalla erilaisia tukimekanismeja, joilla biokaasun jalostamisen kilpailukykyä on parannettu suhteessa muihin polttoaineisiin ja muihin kaasun käyttövaihtoehtoihin. Biokaasu nähdään hyvänä ratkaisuna mm. kaupunki-ilman […]

Continue Reading

Biokaasun jakelun vaihtoehdot

Biokaasun jakelu tankkausasemille voidaan toteuttaa useita eri menetelmiä käyttäen. Tässä kirjoituksessa esitellään lyhyesti yleisimmät biokaasun jakeluvaihtoehdot. 1.  Myynti suoraan biokaasulaitoksen omalta tankkausasemalta Mikäli biokaasun tuottaja ryhtyy liikennebiokaasun toimittajaksi, on yrityksen investoitava sekä kaasunjalostuslaitokseen että tankkausasemaan. Jos asema on julkinen, tulee haasteeksi riittävän toimituskyvyn varmistaminen. Toisaalta silloin kun kysyntä on vähäisempää, olisi hyvä jos tankkausasemalla olisi suurehko […]

Continue Reading