Verotus

Polttoainevero

Maakaasun verotus muuttui vuoden 2011 alusta ja maakaasun (CNG) hinta nousi 0,12 €/ kilo. Vuoden 2013 alusta maakaasun vero nousi 0,04 €/ kilo ja vuoden 2015 alusta vero nousee toiset 0,04 €/ kilo. Biokaasu säilyi edelleen ilman valmisteveroa.

Ajoneuvovero

Vuosittain maksettava ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa vuoden 2013 alusta alkaen.

Ajoneuvoveron perusvero

Ajoneuvoveron perusvero määräytyy bi-fuel-autoilla ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottoajankohdan perusteella. Mikäli ajoneuvo on otettu käyttöön 31.12.2005 tai aiemmin, ajoneuvoveron perusvero määräytyy ajoneuvon kokonaismassan mukaan. Mikäli ensimmäinen käyttöönotto on tapahtunut 1.1.2006 tai myöhemmin, verotus määräytyy hilidioksidipäästöjen mukaan.

Käyttövoimavero

Maa- ja biokaasukäyttöisille henkilöautoille tuli käyttövoimavero vuoden 2013 alusta. Käyttövoimavero metaanitoimisille ajoneuvoille on 0,031 €/ päivä/ alkava 100 kg ajoneuvon kokonaismassaa eli henkilöautolla veron suuruus on noin 200-250 euroa/ vuosi. (Diesel-autoilla tuo sama vero on 0,055 euroa/päivä/alkava 100 kg ajoneuvon kokonaismassaa.)

Maa- ja biokaasukäyttöisille pakettiautoille tuli vuonden 2013 alusta alkaen samantasoinen käyttövoimavero kuin dieselkäyttöisilläkin on eli 0,009 €/ päivä/ alkava 100 kg ajoneuvon kokonaismassasta. Maa- ja biokaasukäyttöisten kuorma-autojen verokohtelu säilyi samana kuin dieselkäyttöisillä.

http://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus/ajoneuvovero/veron_rakenne_ja_maara#kayttovoimavero_HAjaPA2013

Autovero maahantuonnin yhteydessä

Kaikkien Suomessa ensi kertaa verotettavien henkilö- ja pakettiautojen verotuksessa sovelletaan hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvää veroprosenttia riippumatta siitä, milloin ajoneuvo on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön. Veroprosentti on porrastettu (välille 5-50 %) ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella.

Autoverotuksessa sovellettavana päästötietona käytetään hiilidioksidipäästötietoja jotka auton valmistaja on ilmoittanut autolle EY-tyyppihyväksynnän yhteydessä ja jotka on määritetty yhteisön lainsäädännössä säädetyn mittaustavan mukaan yhdistettyä kaupunki- ja maantiekulutusta vastaavina päästöinä.

Monipolttoaineautoille, esimerkiksi bensiinillä ja maakaasulla käyville autoille, ilmoitetaan tyyppihyväksyntätiedoissa yleensä kaksi eri päästölukemaa. Verotuksessa sovelletaan näistä alempaa. Esimerkiksi jos auton EY-tyyppihyväksynnän mukainen yhdistetyn kulutuksen päästö maakaasupolttoaineelle on 150 g/km ja bensiinille 200 g/km, veroprosentti määräytyy maakaasupolttoaineen päästön 150 g/km perusteella. Käytännössä vuoden 2001 tai 2002 alun jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otetun henkilöauton päästöt on määritetty ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän yhteydessä.

 Kuva: Mikäli auto on sen verran vanha, ettei tyyppikilvestä löydy tyyppihyväksyntänumeroa, tulee rekisteröintikatsastuksen yhteydessä todistaa, että ajoneuvo on vaatimusten mukainen. Volvo ja BMW aloittivat ensimmäisinä kaasutoimisten henkilöautomallien tehdasvalmistuksen.