Edistä jätteiden hyötykäyttöä

Koska liikennebiokaasu valmistetaan jätteistä ja uusiutuvista raaka-aineista, on se ilmastovaikutukseltaan hiilineutraalia. Tällä hetkellä vain pieni osa Suomen biokaasulaitosten tuottamasta kaasusta käytetään liikennekäytössä. Mikäli kaikkien Suomen jätteiden liikennekäyttöpotentiaali hyödynnettäisiin täysimääräisesti, riittäisi liikennebiokaasua arviolta 700 000 henkilöautolle tai 47 000 linja-autolle. Biokaasuprosessin sivutuotteena syntyy hygienisoitua maanparannusainetta, jota voidaan levittää pelloille ja viheralueille. Näin ravinteet kierrätetään kestävällä tavalla.

Comments are closed.